سنگسار

سه شنبه شب فيلمی از کانال ۲ به اسم پدرکشتگی پخش شد که جريان مهاجران ايتاليايی به امريکا بود. رئيس پليس امريکايی کشته می شه و گناه به گردن چند ايتاليايی می افته. بعد از يک جريان ناعادلانه و خريد شهود هيان منصفه به بی گناهی متهمين رای می ده ولی قاضی حاضر به ازاد کردن متهمين نمی شه. فردای اون روز مردم به تحريک شهردار و افراد پشت پرده به زندان حمله می کنند و در نهايت قساوت و بی رحمی زندانيان رو قصابی می کنند.

صحنه های شادی شون بعد از اين کشتار خيلی کريه و زشت بود و صورت هاشون که انگار با خون اروم می گيره. واقعا چه چيزی ما رو تا اين حد پايين می ياره؟

اما صبر کنيد. فقط امريکايی ها نيستند. ما هم برنامه قصابی داريم. تازه برنامه ما ساديسمی تره و زمان بيشتری می تونيم زجر قربانی رو ببينيم. اخه ما زديم روی دست امريکايی ها. پنج شنبه ۳۱ خرداد برنامه سنگسار يک زن و مرد در تاکستان قزوين برگزار می شه. اين حکم به علم(!) يک قاضی صادر شده!!

به حکم يک نفر دو انسان زير بارش سنگ در يک زمان طولانی زجرکش می شوند. انگاری ديگه فقط خون کافی نيست که عطش خوی حيوانيمون رو کاهش بده.

پ.ن.: مثل اينکه حکم متوقف شده. خدا رو شکر.

  
نویسنده : زادبانو ; ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦
تگ ها :