خرید شب عیدی امون اینطوریاست.

عجب بازاری بود بازار هفته گذشته دلار. موقعی که تصمیم گرفتم بخرم 1380 بود فرداش زنگ زدم 1408 شده بود ظهر راه افتادم که بگیرم شده بود 1420 تا در عرض 5 دقیقه خودم رو برسونم به مغازه به من 1440 فروختند و تا سه روز بعدش  تا 1700 بالا رفت و دوباره یه افت داشته تا 1550 پایین اومده! ای به روح من که اگه از اول به جای سهام روی دلار سرمایه گذاری کرده بودم چه به نفع ام بود در این بازار آشفته و بی صاحب و بی در و پیکر.

/ 0 نظر / 7 بازدید