من رای می دم.

* دفعه پيش سر انتخابات رياست جمهوری خيلی حرص خورم و حرف زدم تا خيلی از کسانی رو که می خواستند خودشون رو به بی خيالی بزنند و رای ندند راضی به رای دادن بکنم. هم موفق شدم هم روی بعضی ها تاثير نداشت. اين بار کاری به بقيه ندارم. اگه فکر می کنيد با رای ندادن و بعد شعار بر عليه کسانی که شما موافق پيروز شدنشون نبوديد به جائی می رسيد بسم الله. من رای می دهم برای انتخاب کسانی که فکر می کنم از ادمهای ديگه بهتر هستند. من رای می دهم چون می خوام کسانی رو انتخاب کنم که کمتر با ديد متعصبانه و هيتلرانه به جامعه نگاه می کنند. من رای می دهم چون معتقدم که اصلاحات يک روند صعودی و کند داره و با يک انقلاب اتشين چيزها نه تنها درست تر نمی شوند که شايد بدتر هم بشند. من رای می دم تو چطور؟

** اوه اوه اين محاسبه طول عمر می گه من بالای ۸۵ سال عمر می کنم. حالا يا اين نمی دونه ۸۵ سال چه قدره يا نمی دونه عمر توی اين زمونه چيه؟ شما چند سال؟

اينم نسخه فارسيش!

*** رقيب با چراغ خاموش می آيد!

/ 0 نظر / 7 بازدید