سفر اکتشافی واقعی

سفر اکتشافی واقعی، در پی چشم اندازهای نو بودن نیست، بلکه نگاهی نو داشتن است - مارسل پروست

/ 5 نظر / 23 بازدید
مونا

اگر جايي كه ايستاده ايد را نميپسنديد، عوضش كنيد شما كه درخت نيستيد! (پاسكال) سفر هميشه عاليه

شادی

اوهوم.... حرف مارسل پروست و قبول دارم چشمم خورد به جوابی که به مونا دادی... حرفت درسته...عوض کردن دیدمون خیلی جاها شرایط مون و عوض می کنه..

مونا

خوندم عزيز، اما سفر اونم بي علت نبود اگه نميرفت كه نميفهميد گنج در كنار اونه، رفتن و سفرش باعث كفش خيلي چيزا براش شد. البته هميشه هم نبايد رفت[لبخند][چشمک]

خلوتکده

بسیار تامل برانگیز، و چه عکس زیبایی[مغرور]