از فروردین ماهی به اردیبهشت ماهی - بدون ویرایش

راستی خانم اردیبهشت ماهی میدونی چرا حتی ترکیب اسم اردیبهشت هم قشنگه؟؟.برای اینکه اردیبهشت با زمستان و سرما سروکار نداره،یخزدگی و سرما کاریش نداره ،میدونی چرا؟؟چون همه سختی بیرون کردن زمستان با فروردینه ،برای همین فروردینی دل نازک و خاطر رنجور میشه از بی مهری اردیبهشت و پرتوقع از بهار ،چون بهار را نوید میده ،هر نفس فروردین سرود بهار امدی است تا نوروز را اهنگ جاودان بخشد، خون گرم فروردین خواب سفید دختهای پیر را به بیداری سبز بدل میکنه،تمام روح و وجودش را برای زنده کردن زمین صرف میکنه و اخرین نفسش را برای امدن اردیبهشت میده اما وقتی با اولین قدم اردیبهشت فروردین میمیره و از پیش ما میره، اردیبهشت بی معرفت میمونه و گنج رنج فروردین رفته و سرمست بی انکه بداند جام میش پرشده از خون دل فروردین ،پایکوبان و سرخوش درمیکشد جام پیاپی،چون خوشی است و خوش دلی ملالی نیست بگذار مرگ فروردین جشن اردیبهشتیان باشد که نام درستش "آوردی بهشت" بوده نه "اردیبهشت" که در تجلیل کار فروردین گفته میشد اما گذر زمان اکنون تبدیلش کرده به اردیبهشت ،اما چه غم؟ هر چه اردیبهشت زیبا تر فروردین خوشحالتر از نتیجه زحمتش، ببین حتی اثار کار فروردین میتونه یک اردیبهشت زیبا باشه ، کاش در زندگی بتوانیم فروردینی باشیم اگر هم نشد لااقل اردیبهشت قدردان و باوفایی بمونیم ،.............بیا دعا کنیم تا آواز انکه رفت دریاد اهنگی کند.

اسفند ٨٨  

/ 0 نظر / 12 بازدید