انرژی های درمانی!

هفته گذشته، در دو روز متوالی دو تا از دوستام زنگ زدند و گفتند "فقط می خواستیم صدات رو بشنویم تا انرژی بگیریم!!" بهشون می گم "خجالت بکشید. آخه شما آدم سالم باید زنگ بزنید از من پاشکسته و پیشونی بخیه خورده انرژی بگیرید!! من باید به شما زنگ بزنم انرژی بگیرم!" عرض فرمودند "نخیر اخه تو در هر شرایطی پرانرژی هستی و حتی شکستن پا یا حتی ترکیدن مخت هم روت تاثیری نداره!!!"

الله اکبر. چه طور ادما فقط به حیطه بیرونی ادما اکتفا می کنند و قضاوتشون فقط در همون حده و از حیطه درونی غافل اند!!؟ :دی

/ 1 نظر / 6 بازدید
نهان خانه

به هر حال نمای بیرونی تا حدودی نشان گر وضعیت درونیه.. .