غفلت

دیدی یه مطلب جالب می خونی یا نکته ای به ذهنت می رسه یا جایی معرفی کتابی رو می خونی و مشتاق تهیه اش می شی و بعد اون نکته و کتاب رو به ذهنت می سپاری که وقتی زمان اش رو داشتی تهیه اش کنی. زمان رو بالاخره پیدا می کنی اما امان از این ذهن نابکار که وظیفه اش رو انجام نداده و تو می مونی و حسرت یه حوض خالی.

/ 0 نظر / 5 بازدید