رویایی شیرین

ما را می‌گردند

می‌گویند همراه خود چه دارید؟
ما فقط
رویاهایمان را با خود آورده‌ایم.
پنهان نمی‌کنیم
چمدان‌های ما سنگین است،
اما فقط
رویاهایمان را با خود آورده‌ایم.

سید علی صالحی

/ 3 نظر / 52 بازدید
فرزانه

آزي جون مطلبت راجع به پوزيدون رو ميخوندم. مگه اين ارکتايپ مردونه نيست؟ چرا نوشته بودي که پوزيدون هستي و ...

[لبخند]