جای زخم

 

باید از بهترین دوست ترسید، هیچکس روح تو را آنقدر عریان ندیده است که جای زخم ها را بداند...

از وب پستو

/ 5 نظر / 6 بازدید
فاطمه

سلام آزی جان...عجب جمله ایییییییییییییی!

هیچکس

والله کلا من با اینکه روح عریان و لخت و پتی ببینم مشکل دارم اما خود صاحب روح رو اگه لخت ببینم هیچ مشکلی که ندارم هیچ استقبال هم میکنم !! به ما هم دیگه سر که نمیزنی که

نهان خانه

دوست...! تامل لازم است بنابراین توقف می کنم.

زری بانو

تا تعبير ما از بهترين دوست كي باشد ؟

زری بانو

آزي عزيز با نظر شما موافق هستم هركس تعبيري از بهترين دوست دارد اطلاق آن به يك وجود غير مادي باعث ميشود كه بدانيم روح ما دربرابرش عريان است ، او جاي زخمهاي ما را خوب ميداند و مرهمي متناسب با آن را خواهد داشت و درصورت درخواست ما حتما" خواهد فرستاد. با حضور او جايي براي ترس نيست