هفایستوس (خدای صنعتگر)

برگرفته از سی دی هشتم – هفایستوس (خدای اهنگر)

صالح علا: یادش بخیر. مش حسین به ما گفت انسان صفحه سفیده.  بعد ما خندیدیم و خواستیم سرکارش بذاریم و گفتیم جون می ده برای یادگاری نوشتن. بعد مش حسین به ما گفت خدا کنه کسی برات یادگاری بنویسه کنده کاری روت نکنه.  ما نفهمیدیم چی گفت. برای همین صفحه سفیدتون رو گذاشتیم، یه عالمه ادم روش کنده کاری کرده. حالا هر چی ماله می کشیم هیچ کدوم جاش نمی ره. بنابراین بعضی مواقع که حالیمون نیست برای اینکه خیلی زشت نباشه کنده کاری هامون. شب که مردم خوابیدند رو دیواراشون کنده کاری می کنیم. که بگیم. ببین همه دیوارهاشون کنده کاریه. تو رو خدا قبول کنید ما هم معمولی. ولی انگار همه فهمیدند ما با کنده کاری های اونا فرق داریم.  اونا رو ما کنده کاری کردیم روشون ولی ما رو روزگار کنده کاری کرده رومون. مثل اینکه همه فهمیدند اون موقعی که ما به دنیا می اومدیم اون بالا رو ما مشغول کنده کاری بودندو حالا می فهمم فرق بین یادگاری و کنده کاری چیه.

سهراب سپهری:گاهی زخم های پای من، پستی و بلندی زمین را به من نشان داده است. (سهراب درک عمیقی از زخم داره و می گه خود زخم ها هوش، فکر و درک می یاره).

دیکتاتور کسی می شه که از رنج دیگران خبر نداره و از زخمی که به دیگران می زنه هیچ درکی نداره. اگه من هم زخم هام رو درک نکنم، زخم زننده غریبی می شم و بی خبر و شاید زخم خورنده غریبی هم بشم و بی خبر. شاید دائم در محیط، روم یادگاری بنویسند و درکی ازش نداشته باشه (نقش قربانی) و یا به دیگران زخم بزنم و بازم درکی از رنجی که به دیگران تحمیل می کنم نداشته باشم. (نقش ظالم)

پس باید خرد نهفته در رنج هامون رو درک کنیم و اون ها رو به سایه هل ندیم.

با زخم ها چه طور برخورد می کنید: (یه برخورد خلاق با زخم ها)

   × بعضی از ادم ها به قدری بزرگ هستند که از زخم هاشون رسالت زندگیشون رو می سازند.

   × بعضی از ادم ها از زخم هاشون دردهای بزرگ زندگیشون رو می سازند.

پس انچه که مهم تر از Truma یا ضربه روانی است روش برخورد با اون زخمه.

/ 1 نظر / 65 بازدید
لی لی

[نیشخند][عینک]