ذهن های خالی

از سفره های خالی نترسید، از ذهن های خالی بترسید که نان همسایه را نیز خواهد دزدید. (آدم فقیر باشد یه کاریش می کنه ولی آدمی که ذهنا خالی باشه سفره بعدی را هم خالی می کند)

سی دی بیداری قهرمان درون - بخش افرینشگر- سهیل رضایی- تلفن 88524100

/ 0 نظر / 32 بازدید