سال نو مبارک

*  خیلی دوست دارم چهارشنبه سوری ها توی خیابان ها باشم تا ببینیم مردم چیکار می کنند و ایا واقعا همدیگه رو منفجر می کنند یا نه. متفکرولی طبق یک سنت قدیمی همه ما به باغ می ریم، آتیش درست می کنیم و از روش می پریم. ترقه زیر پای هم می اندازیم و  احیانا ترقه همدیگه رو می دزدیم و بعد می دویم تا دزدیمون بی ثمر نمونه! نیشخند اگه عمو و بابا هم حوصله داشته باشند اهنگی می خونند و رقصی و چای دودی و آش خونگی و شوخی های دور اتیشی و دست انداختن های دوستانه و خاطرات بامزه و ...

بعد هممون بو دود گرفته و خسته بر می گردیم و دوشی و خوابی و صبح تازه ای منتها همراه با یه خاطره جدیدتر. قلب

 

** خوبی ادمها اینه که فراموش کارند. هر اتفاق ناگوار هر چه قدر هم که بد، گذشت زمان اثراتش رو از بین می بره یا انقدر کم رنگ می شه که می تونی لحظاتی بهش فکر کنی و اهی بگی و دوباره برگردی به زندگیت. پس اگه ذهنتون انقدر دلمشغولی داره که به این حرفهای من باتجربه می گید برو بینیم بابا تو دیگه چی می گی؟ می گم صبر کن تا خودت ببینی بچه جان.  چشمک

*** ما که هفته اول عید اینورا نیستیم. ولی شمایی که از این ورا رد می شی عیدت مبارک باشه و سال خوبی رو اغاز کنیقلب و البته به خوبی به پایان برسانی. چشمک

گلها جواب زمین اند به سلام آفتاب ،

نه زمستانی باش که بلرزانی ، نه تابستانی باش که بسوزانی،

بهاری باش که برویانی...

/ 4 نظر / 6 بازدید
ماهور

سلام ! سال نو مبارک خانوم دُهدُر ! [چشمک]

ماهور

شرمنده خانوم دکتر ! ولی از هر کی که قولش رو گرفتی باید شیرینیش رو هم بگیری !‌[شوخی]

ازی

والله قدیمها می گفتند ازدواج که کنی می شی یه روح در دو بدن!‌بنابراین قول خانم برای اقا هم محسوب می شه و بلعکس. دوره زمونه عوض شده ایا؟![نیشخند][چشمک]

ماهور

آیا که بعله !‌دوره زمونه عوض شده نافرم !‌الان ما دو روحیم تو یه بدن !‌[چشمک]