تغییر انرژی

* سهیل رضایی: ما خیلی چیزها رو با ذاتمون به عالم می یاریم. کسی که انرژی اش رو خوب زندگی می کنه و در راستای اونه، یه کلمه می خونه یه کتاب می فهمه. کسی که هم راستا نیست یک کتاب می خونه  ویک کلمه هم نمی فهمه. این تفاوت هم راستا بودن با انرژی ها و نا هم راستا بودن با انرژی هاست.

** کتاب "روی ماه خداوند رو ببوس"نوشته مصطفی مستور سال 85 خوندم و خوشم نیومد. دوباره دیروز خوندم و اینبار خیلی لذت بردم، داستانش هم برام کاملا تازگی داشت. عجیبه تفاوت "من 85" با "من 90" چه قدر زیاده! یه سری دیگه از کتاب هایی هم که خیلی خوشم می اومد رو وقتی دوباره دستم می گیرم تعجب می کنم از لذتی که بار اول برام داشت و ارتباط کمی که این بار باهاش برقرار کردم! دارم وسوسه می شم کتاب هام رو یه بار دیگه دوره کنم و ببینم هر کدومشون اینبار چه تاثیری روم دارند و چه قدر تفاوت ذائقه ایجاد شده!

*** دوستم به هم می گه "چرا کم پیدایی؟ دوباره داری چیکار می کنی؟ دوباره رفتی یه گوشه شروع کردی درون نگری!؟" خنده ام می گیره و به شوخی بهش می گم "اره فعلا توی پیله ام تا از حصار در بیام و پرواز کنم". هرچند نتونستم بهش بگم "ادم هایی هستند که خیلی دوستشون داری و بهشون نزدیک هستی و به خاطر همین محرم راز بودن یه جاهایی خیلی راحت (به صورت ناخوداگاه) می تونند صدمه بزنند و جراحتی که توسط اونها وارد می شه خیلی از جراحت های وارد شده توسط غریب الغربا دردناک تره و این دور نگه داشتن این روزام صرفا به خاطر اینه که سعی می کنم جلوی وارد شدن این نوع زخم ها رو بگیرم. از طرف دیگه زمان هایی که سطح انرژی ام افت می کنه ترجیح می دم با خودم سپری کنم تا انرژی خوار بقیه نباشم، مگه زمان هایی که اوضاع مملکتم از دستم خارج می شه و به ناچار از انرژی دوستام تغذیه می کنم!"  

/ 3 نظر / 7 بازدید
شادی

آزی جونم...مثل همیشه خوب و مفید بود نوشتت...... درسته هم راستا بودن خیلی مهمه...[لبخند] چند روز اینجا نیومدم...دلم تنگ شده بود

شادی

آزی جونم...مثل همیشه خوب و مفید بود نوشتت...... درسته هم راستا بودن خیلی مهمه...[لبخند] چند روز اینجا نیومدم...دلم تنگ شده بود

بانوی تابستان

منم یادم خیلی با این کتاب روی ماه خدا رو ببوس تو همون سالهای 85-86 خیلی نتونستم ارتباط برقرار کنم و هیچ وقت هوس دوباره خوندنش رو نداشتم اما شاید منم تو اولین فرصت اینکار رو بکنم و ببینم من اون سالها با من این سالها اصلا فرقی هم کرده؟![چشمک]